HESO

Prečo práve nás?


Cieľom manažmentu firmy je ponúknuť zákazníkovi komplexné služby v oblasti elektromontážnych prác od rozvodov 22 kV vedení, rozvodní 6kV a 22 kV, transformačných staníc a rozvodov NN v energetike ako aj technologických rozvodov v priemysle so zameraním na výrobné technológie. Svoje postavenie chceme uhájiť v cementárenskom a vápenárskom priemysle, chemickom priemysle, kde má firma veľké skúsenosti s montážou týchto technológií. V konečnom dôsledku je naším hlavným cieľom spokojný zákazník.

V oblasti obchodu sa chcem zamerať na Veľkoobchod s elektromontážnym a s potrebným materiálom, V maloobchodnej sfére si chce firma upevniť pozície v regionálnej oblasti, a to hlavne v maloobchodnej sieti, kde chce firma vo svojej podnikovej predajni, skvalitniť svoje služby pre obyvateľov, kde chceme ponúknuť čo najširší sortiment inštalačného materiálu, spotrebnej elektroniky a svetelných zdrojov spolu s ich montážou a servisom u zákazníka.

Vo svojom sídle v Kysuckom Novom Meste chceme rozšíriť výrobné a obchodné priestory pre výrobu rozvádzačov.

Perspektívne ciele na najbližšie obdobie sú dobudovať veľkoobchod pre vlastné zásobovanie elektromontáží a rozšíriť tak maloobchodnú sieť do krajských miest Slovenskej republiky.

Do procesu zabezpečenia a zvyšovania kvality výrobkov a služieb budeme postupne zapájať pracovníkov na všetkých stupňoch tak aby sme zákazníkom poskytli profesionálne služby.


Ing. Hruška Ján

Konateľ spoločnosti

Máte nejakú otázku?