HESO

Kvalita práce, dochvíľnosť & inovatívne riešenia.


Vážení obchodní priatelia!

Dovoľujeme si Vám predstaviť elektromontážnu firmu, ktorá vznikla v roku 1992 ako montážna firma pre G.O. zakladača ZP 1200 na dole ČS armády v Moste, v spolupráci s EZ Praha , čo otvorilo ďalšiu etapu spolupráce na montážach významných stavieb, ako napr. KNAUF-Počerady, odsírenie Počerady, v chemickom priemysle v Kaučuku Kralupy nad Vltavou, cementárni PRAGOCEMENT Radotín.

Firma prešla zásadnými zmenami, kde rok 1996 bol významným medzníkom, firma svoje aktivity presťahovala na Slovensko, kde sa začali budovať vlastné obchodné, kancelárske a výrobne priestory.

HESO Ján Hruška FO sa transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným HESO, s.r.o. s hlavnou činnosťou elektromontáž, výroba rozvádzačov a obchodná činnosť. Prevádzka elektromontáže ponúka svoje služby v oblasti NN, VN, VVN.

V našej podnikovej predajni ponúkame kompletný sortiment inštalačného materiálu, svietidiel, spotrebnej elektroniky, vrátane kvalitných služieb montáže ako i výroby vlastných rozvádzačov NN.

V oblasti VN a VVN naším najväčším obchodným partnerom v SR ABB Elektro s.r.o. Bratislava a SSE ŽILINA a.s., s ktorým sme spolupracovali na významných stavbách ako REITON v Slovnafte Bratislava, rekonštrukcií 6kV rozvodní, tiež v Slovnafte Bratislava a rekonštrukcií papierenského stroja SCP Ružomberok. Pre SSE a.s. Žilina montáž trafostaníc, rozvodov NN a VN vzdušných aj káblových kde sme získali vnútropodnikový audit pre oblasť montáží v energetike. VA TECH ELIN EBG s ktorým sme realizovali druhú etapu rozšírenia výrobného závodu Schaeffler Kysuce, ktorá je naším najvýznamnejším regionálnym obchodným partnerom. Pre Schaeffler Kysuce zabezpečujeme stály servis a inštalácie strojov a významnou mierou sa podieľame aj na zásobovaní elektroinštalačným materiálom.

Firma chce získať nové kontakty na serióznom základe a poskytovať Vám komplexné služby na vysokej profesionálnej úrovni a vytvoriť tak podmienky pre ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.


Ing. Ján Hruška

Ing. Ján HruškaRiaditeľ


Máte nejakú otázku?