HESO CONSULTING

Poradenstvo s dlhoročnými skúsenosťami pre všetky strany

Projektové riadenie

Procesné poradenstvo

Development poradenstvo

Optimalizácia procesov

BIZNIS PORADENSTVO

 • Reštrukturalizácie
 • Akvizície
 • Optimalizácie procesa
 • Optimalizácie zmluvných strán

KRÍZOVÝ MANAGEMENT

 • Tvorba krízových plánov spoločností
 • Sprostredkovanie odkúpenia podielov Vašej spoločnosti
 • Reštrukturalizácie financovania
 • Zvýšenie ziskovosti

SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

 • Zabezpečíme správu nehnuteľností pre veľkých aj malých investorov
 • Od bytov až po priemyselné budovy
 • Správa high-tech a luxusných nehnuteľností

PORADENSTVO PRE STARTUPY

Konzultácie a poradenstvo pre startup projekty z oblasti:

 • nehnuteľností,
 • obchodu,
 • biznis postupov.

ZASTUPOVANIE
INVESTORA

Poskytujeme odborné posúdenie projektu výstavby a poradenstvo investorom, užívateľom vlastných domov, stavebným spoločnostiam.

– rozpočet/kalkulácia nákladov, analýza možných riešení;

– poradenstvo pri návrhu projektu a jeho možnej realizácii;

– správa realizácie stavby;

prehodnotenie návrhov – vrátanie ich špecifikácii a postupu výstavby;

poradenstvo v oblasti: územného plánovania a stavebných predpisov, získania investícií, dohôd o prenájme a záruk a poistenia.

s pravidelnými mesačnými správami o pokračovaní výstavby zahŕňajúcimi:

prehľad výdajov, projektových nákladov a cash flow;

– prehľad realizácie výstavby ;

– aktualizácia a schválenie relevantných zmien;

– sledovanie plnenia záväzkov zo strany  dodávateľov

– kontrola dodržiavania zmluvných lehôt, predchádzanie omeškaniu;

– kontrola dodržiavania technologických postupov, predchádzanie vzniku závad;

kontrola náklado

What Our Clients Say
Aenean auctor wisi et urna. Aliquam erat volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacus. Vestibulum libero nisl, porta vel, scelerisque eget, malesuada at, neque. Vivamus eget nibh. Etiam cursus leo vel metus.

Michel Handscome, Real Estate Client

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased to twinkle. By the same illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the spectator on a hillside.

Marcus Bennet, Linebacker

The sable cloud beneath was dished out, and the car seemed to float in the middle of an immense dark sphere, whose upper half was strewn with silver. Looking down into the dark gulf below, I could see a ruddy light streaming.

Dwight Howardd, Power Forward

Investorský dozor

Nezávislý technický dozor investora vám zaručí časovo a finančne efektívny priebeh výstavby a ušetrí neplánované dodatočné náklady. Získate tak istotu, že vaša stavba bude dokončená včas a v súlade s projektom a povoleniami. Naši skúsení stavebno-technickí konzultanti dohliadnu na váš projekt od úplného začiatku jeho výstavby až po odovzdanie do užívania.

 • Stály dohľad nad priebehom výstavby (od jej začiatku až po odovzdanie diela).
 • Koordinovanie stavebných prác a dodávateľských tímov.
 • Kontrola dodávok materiálu a vedenia skladu.
 • Kontrola vykonaných prác pred ich odovzdaním.
 • Kontrola vedenia stavebných záznamov a evidencie dokumentácie.
 • Denný reporting o výstavbe investorovi.

 Zabezpečujú kontrolu dodávateľských tímov, harmonogramu prác, kvality prevedených výkonov a súladu stavby s projektovou dokumentáciou a povoleniami. Komunikujú s investorom a podávajú mu podrobné správy o výstavbe diela. 

 

 • Nezávislé informácie o priebehu výstavby.
 • Istotu, že stavebné práce prebehnú včas a v súlade s projektom a povoleniami.
 • Záruku časovo a finančne efektívneho priebehu výstavby.

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Ponúkame poradenstvo a kompletný projektový management pri realizácii investičných zámerov. Zabezpečíme projekt vo všetkých jeho fázach. Preberieme zodpovednosť za projektové riadenie k plnej spokojnosti nášho zákazníka.

 • Posúdenie možných rizík
 • Odhad nákladov a výnosov
 • Predbežná štúdia – štúdia realizovateľnosti
 • Optimalizácia návrhov architekta a projektantov
 • Predpokladané náklady a tvorba rozpočtov
 • Príprava dokumentácie pre výberové konania dodávateľov
 • Zabezpečenie/kontrola výberových konaní
 • Poradenstvo pri zmluvných vzťahoch
 • Zabezpečenie a kontrola realizačnej projektovej dokumentácie
 • Riadenie a kontrola priebehu a kvality stavebných prác
 • Riadenie zmien projektu
 • Kontrola nákladov
 • Riadenie prevzatia hotového diela

REFERENCIE

Kontakt

Heso Consulting s.r.o.

Ing. Tomáš Husenica